يادگار تو

headorfoot.gif

وقت رفتن همه را می بوسید

به من از دور نگاهش را داد

یادگاری به همه داد و به من...

انتظار سر راهش را داد

headorfoot.gif

/ 3 نظر / 7 بازدید
سايه

و آن نگاه سرشار بود از دوست داشتن ...

نازنين

سهم من از او شد انتظار ............ بسيار زيبا نوشته اي . سال نو مبارك دوست عزيزم .//// زمستان ملال انگیز بگذشت بهاران خنده برلب آشنا کرد ... بیا با هم بهار امسال را ثبت کنیم . منتظرم.