اندوه من

 

headorfoot.gif

کاش بر ساحل رودی خاموش

 
عطر مرموز
گیاهی بودم


چو بر آنجا گذرت می افتاد


به سرا پای تو لب می سودم


کاش چون پرتو خورشید بهار

 
سحر از پنجره می تابیدم


از پس پرده ی لرزان حریر


رنگ چشمان ترا می دیدم


کاش از شاخه ی سر سبز حیات


گل اندوه مرا میچیدی ...

کاش در شعر من ای مایه ی عمر

شعله ی راز مرا می دیدی.

 

headorfoot.gif

/ 8 نظر / 7 بازدید
ماندانا ابري

سلام اگر كار خودتون بوده .... واقعن جاي تحسين داره .... با مطالعه و تمرين بهتر هم مي شه شاد و موفق باشيد .

نازنين

دوست عزيزم شرمنده ام که اينقدر دير اومدم . خيلی پيش دعوتم کرده بودی ولی هر چقدر سعی کردم صفحه ات باز نمی شد . بلاخره امروز موفق باشم . بسيار زيباست . انتخاب دلنشينی بود و من چقدر از خواندنش لذت بردم . ´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\)\) */*¨¨¨¨,...)!))!).....,( “,¨¨¨¨_)--“--“------/_. جانا ، بيا ! كه مهربانيت را بي صبرانه به انتظار نشسته ام ....

نازنين

............a$$...............s$ ............f$$$'............s$$ ............s$$$³´.......,..s$$³ ..........h$$$$³.......s$'...$$³ .........i$$$$$.......s$³....³$ .....$...n$$$$$s.....s$³.....³, ....s$...'³$$$$$$@...$$$ ....$$....³$$$$$$4...³$$s ...³$.....³$$$$$$$u..s$$$....s´ ...`$$.....³$$$$$$$.$$$$...s³ ....³$$s....³$$$$$$s$$$³..s$' .....³$$s....$$$$$s$$$$'..s$$ ..`s...$$$$...s$$$$$$$$³..s$$³..s ...$$.s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³..s$ .s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$.s$$ ..s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³ .s$$$ssss$$$$$$$$$$$$$ssss$$$$$´ $$s§§§§§§§§§s$$$$$$s§§§§§§§§§s$, ³§§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§s ³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ..§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ..³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ...³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ .....³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ .......³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³ ...........³§§§§§§§§§§§§§§§³ ..............³§§§§§§§§§§§³ ...................³§§§§§³ ........

نازنين

اين شکل خوشکل هم واسه شعرهای قبليت که توش از واژه های دريا و آسمان ٬ آبی آرام استفاده کردی . خيلی از ترکيبشون خوشم اومد

ماندانا ابري

سلام به روزم با يك ترانه و يك چارپاره شاد و موفق باشيد

سايه

بودنت پايدار دردانه ام ....

ماندانا ابري

سلام با ترانه ي " رهائي " به روزم ... و منتظر نظرات سازنده تون ( بابت copy paste اطلاع رساني هم پيشاپيش عذرخواهي مي كنم ) شاد و موفق باشيد .

نازنين

حسين عزيز ننوشتی و زمان ميگذرد ...... ديرزمانی ميگذرد . نگرانت هستم . خبری بده ! تنها تر از همیشه جام می ام تهی و جام غمم پر است وز جام دل مپرس کاین جام را به سنگ صبوری شکسته ام! ... دل شکسته و تنها چشم انتظارم ..............................