# سفر

خدای من

کوله بارم بر پشت                سفری می باید                         سفری بی همراه                             گم شدن تا ته تنهایی محض                                                          هر کجا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید