خدای من

کوله بارم بر پشت

               سفری می باید

                        سفری بی همراه

                            گم شدن تا ته تنهایی محض

                                                         هر کجا لرزیدی

                                                                  از سفر ترسیدی

                                                                            تو بگو از ته دل :

                                                                        من خدا را دارم ...

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
فريبا

سلام ارزو سلاميت دارم برات . به من حتما سر بزن در صورت تمايل بهم بگو تا تبـادل لـينک بکنيم . ممنون

سایه

کوله بارت سفید... سفرت سفید... همراهت سفید.... تنهایی ات سفید... لرزیدنت سفید.... ترسیدنت سفید.... دل و خدایت هم سفید.