همان دلگیر ...

 

 

نکنم چشم به هر نقش سبکسیر سیاه

محو یک نقش چو آئینه ی تصویر تو ام

 

مرغ بی پر به چه امید قفس را شکند؟

ورنه دلتنگ از این عالم دلگیرم من

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
سایه

[لبخند]........ بالهای پروازتو به خوبی هم حس می کنم هم به داشتنشون ایمان دارم .... پرواز کن عزیز ...........پرواز کن .

علی بهمنی

وخامت از کمر شهر میزند بیرون شبیه سنده سگ از سر سیاسی ها اوین شلوغ ترین شهر های دنیا گشت بنا به گفته آمار گیر عاصی ها ................................................ سلام ...مطمئن نیستم که امروز امروز باشد اما اگر باشد شاید به روز باشم...........مرا بخوانید