خدای من

کوله بارم بر پشت                سفری می باید                         سفری بی همراه                             گم شدن تا ته تنهایی محض                                                          هر کجا ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
6 پست
روزگار
1 پست
دلخوشی
1 پست
دلتنگی
2 پست
دردانه
1 پست
ضامن_آهو
1 پست
سفر
1 پست
دل
1 پست
پرواز
1 پست
محبت
1 پست
صدف
1 پست
تصویر
1 پست
چشم
1 پست
دلتنگ
2 پست
دلگیر
1 پست
سکوت
1 پست
قفس
1 پست
پاییز
1 پست